Fotografi

Lili St Cyr 1953Bilder bär med sig subtila budskap och befäster inte sällan normer bland annat kring familjeliv, kroppsideal och könsroller. Den pornografiska bilden tenderar att sätta kvinnan i underläge, objektifierar utifrån ett underordnande vs överordnande perspektiv. Burlesque-bilden vänder ofta på styrkeförhållandet och objektet, kvinnokroppen får- trots sin avkläddhet makt över uttrycket och situationen.

Fotografen har traditionellt varit man men många kvinnor fotar både professionellt och på amatörnivå idag. Händer något med bilder när de tas av en kvinnlig fotograf? Händer något när objektet blir ett subjekt som tillsammans med fotografen arbetar fram den slutgiltiga bilden?

Nuzzo

 

Motsatsen: intressanta bilder av lek med att porträttera män som kvinnor porträtteras: Kinsey Today

 

 

 

 

Men den kvinnliga blicken är inte alltid god – ”bitchblicken” – den värderande, kritiserande, avmätta blicken vi ger varandra på stan. Vad gör den med självkänslan och kraften?

 

baby-eyesOch det omvända – den bejakande, uppskattande blicken – den som ser oss för den magiska jordvarelse vi faktiskt är och som får oss att växa. Om vi blir mer medvetna om att dela med oss av den, vad händer då?

 

 

%d bloggare gillar detta: